Main page
Samples CS + CZ
Foreign samples
Colour marking
My collection
Exchange
Contact
Thanks

Edmondson tickets Edmonson tickets

Thomas Edmondson.Edmondson tickets are the invention of Mr. Thomas Edmondson, station master in Milton on Newcastle and Carlisle Railway. He was born in 1792 and was originally a cabinet-maker, which he applied for improving the system of ticket office, which he was inventing in his free time, because the Milton station was not very busy. Originally he printed little pieces of cardboard by types, imbedded in a wooden slide. He numbered these tickets manually first, later he invented a system of storage in a special vertical dispenser with weight, where after removal of one ticket, another ticket slipped ready to remove. He also invented a foot-operated dating machine, which was the menace of ticket office clerks because of its ability to crush fingers. The last and most important Edmondson's invention was a machine, which could print tickets and number them at once. He had patented it and charged its using to railway companies by 10 shillings per a mile and a year. He became relatively rich in his later age (he achieved a good position at Manchester and Leeds railway) and his patents became widespread, not only in Britain, but in many countries of the world, where they often survive until novadays.

Japonská úzká jízdenkaJízdenka standardních rozměrůDoposud se mně nepodařilo spolehlivě zjistit, odkdy byly lepenkové jízdenky používány na území Rakouska - Uherska, Československa, či Česka; nejstarší jízdenky, na něž jsem narazil, pochází z prvního desetiletí 20. století. Od té doby se lepenkové jízdenky používaly nepřetržitě se změnami v číslování (čtyřmístné se změnilo na pětimístné), barevném rozlišování (posun brev při zrušení 3. třídy) až do roku 2001, kdy skončilo jejich vydávání u ČD (stále jsou užívány u JHMD, kde lze zakoupit jízdenku platnou i pro úsek na ČD a při muzejních a příležitostných jízdách), na Slovensku jsem prozatím poslední funkční výdejny lepenkových jízdenek našel koncem srpna 2005.

Rozměry lepenkových jízdenek činí 57 mm, 30,5 mm a 0,8 mm (2,25 inch, 1,1875 inch a 0,03125 inch) a jsou stejné ve všech zemích mimo Japonska, kde se lze v regionální dopravě setkat se »zúženými« jízdenkami šířky 25 mm, v dálkové a expresní dopravě však mají v Japonsku jízdenky standardní rozměr (mj. i v Japonsku jsou lepenkové jízdenky používány dodnes).